top of page
FAQ

FAQ

Hvad er Onlinefag?

Vi er et online grundskoletilbud for børn og unge i folkeskolealderen. Vi bryder med de gængse normer for, hvordan læring rammesættes. Vores skoletilbud er drevet af relationskompetente lærere med en stærk faglighed med evnen til at brænde igennem skærmen.

 

Timerne er få og korte og fordelt over ugens hverdage. Al undervisning foregår online i virtuelle klasseværelser i Zoom. Vores online læringsplatform og læringsportaler sikrer eleven nem og overskuelig adgang til hjælp, faglig fordybelse og differentieret læring.

Hvor kan jeg læse om andres erfaringer med Onlinefag?

I kan læse anmeldelser af vores skoletilbud lige her

Hvorfor vælge Onlinefag frem for andre online grundskoletilbud?

Det er helt naturligt at sammenligne de forskellige online skoletilbud for se, hvad der matcher dit barn bedst. Skolens mantra er, at sammen er vi stærkest. Vores kerneværdier er at skabe rum til høj faglighed, socialt fællesskab, meningsfuldhed, tryghed, tillid og stærke relationer. Eleverne kender hinanden på kryds og tværs af årgangene, og som en mindre online skole er der ikke langt fra tanke til handling. Det er nemt at komme i kontakt med lærerne og responstiden er kort.

 

Vores lektioner er af 40 minutters varighed. Det mener vi, er det rette antal minutter til at skabe meningsfuld undervisning med tid til fordybelse, hvor der samtidig er rum til også at give plads til at følge elevernes hverdag, som mange gerne vil dele med deres klasse. Særligt for vores skole er det også, at vi lægger fordybelsesopgaver ud, som vi giver feedback på. På den måde har I som forældre også mulighed for at få et indblik i jeres barns faglige progression. Vi har også flere skematyper, så I kan sammensætte det helt rette skema for jeres barn.

Vi tilbyder gratis online klubtilbud, som er inkluderet i månedsprisen, når man er elev hos os. Det gælder, hvad enten man følger enkeltfag eller et skema indeholdende flere fag. Vi har også fokus på det sociale fællesskab, når det gælder forældrene. Derfor afholder vi månedlige online forældrecaféer, hvor man som forælder har mulighed for at have indflydelse på udviklingen af vores skoletilbud. Elever, forældre og lærere har også mulighed for at mødes til 1-2 årlige fællesarrangementer uden for skolen, hvor vi f.eks. mødes på en bestemt lokation og laver aktiviteter sammen.

Hvor hurtigt kan mit barn starte?

Vi starter nye elever op hver mandag, så dit barn kan lynhurtigt starte hos os.

Tilbyder I opstartssamtaler?

Ja, I er altid meget velkomne til at skrive til os på kontakt@onlinefag.dk og booke et online møde eller en telefonisk samtale. Det har vi mange, der benytter sig af inden opstart, da det kan være med til at afklare, hvilken online skole der er den rigtige for lige netop jeres barn.

Hvordan foregår tilmeldingen?

Du tilmelder dit barn lige her

Herefter modtager du en bekræftelsesmail, der informerer om det videre forløb.

Er der mulighed for en gratis prøveuge?

Ja, alle elever får en gratis prøveuge, som er ganske uforpligtende.

Hvordan er klasserne inddelt?

Hos Onlinefag har vi aldersintegrerede hold i indskolingen (1.-2.klasse) og på mellemtrinnet (3.-4.klasse og 5.-6.klasse). I udskolingen er klasserne opdelt i 7.,8. og 9.klasse. I indskolingen og udskolingen vil der være fag, vi samlæser på tværs af årgangene. Der er max. 15 elever i en klasse og oftest langt færre.

 

Aldersintegrationen betyder, at eleverne ikke kun undervises sammen med elever på deres egen alder, men på tværs af alder og klasser, hvor barnets behov og en pædagogisk vurdering af, hvad der vil befordre indlæringen bedst, styrer organiseringen. Det ser vi mange fordele i.

Med baggrund i den store spredning i indlæring i en traditionel klasse mellem børn på hvert klassetrin læner vi os op af forskning, der påpeger, at skolen må indrettes til at udvikle intelligenser og hjælpe elever til at nå mål, der svarer til deres særlige spektrum. Vi ønsker at rumme variationen i børns kognitive og følelsesmæssige udvikling. Forskningen viser, at undervisning på tværs af alder og klasser medfører, at lærere anvender mere udviklingsrelevant praksis og sætter ind med mere differentierede metoder, og at børnene lærer meget af hinanden.

 

Det aldersintegrerede miljø tilgodeser og udnytter diversiteten i elevgruppen. Der tages udgangspunkt i den enkelte frem for gruppen, og der anlægges et helhedsperspektiv på hvert barn med inddragelse af kognitive, fysiske, æstetiske, sociale og følelsesmæssige aspekter.

De fleksible grupperinger medfører, at alle elever kan interagere med andre mennesker med forskellige personligheder, baggrunde, evner, interesser og aldre. Det er i tråd med vores skoles DNA, hvor vi sammen er stærkest og samtidig tilgodeser det vores kærneværdier: høj faglighed, socialt fællesskab, meningsfuldhed, tryghed, tillid og stærke relationer.

Hvor mange lektioner om ugen kan mit barn få?

Vi tilbyder skemaer med helt op til 15 ugentlige lektioner. Dit barn kan også vælge kun at følge et enkelt fag.

Hvilke skematyper har I?

Hos os kan I vælge at følge et enkelt fag eller flere. I kan også vælge et reduceret skema indeholdende 10 lektioner eller et fuldt skema indeholdende 15 lektioner. Vi har sammensat vores bud på et reduceret skema og et fuldt skema. Dem kan du se her

De fag der står "plus" ved, indgår i et fuldt skema. I kan altid lave jeres helt eget reducerede skema og sammensætte jeres eget skema bestående af både timer fra vores foreslåede reducerede skema og fulde skema.

Hvad indeholder et esport-skema?

Et esport-skema er en ny skematype, som vi udbyder fra skoleåret 2024/2025, der består af 10 lektioner ligesom et reduceret skema. Her er computerspil omdrejningspunktet for læring. Fokus er på udvikling af IT-kompetencer, teknologiforståelse og at skabe motivation for læring i helt nye sammenhænge.​

​​

Fagene dansk, matematik og engelsk inkorporeres i den daglige undervisning. Det gør vi i moduler, hvor fokus er på fagene, men også gennem cases og problemstillinger, hvor der altid tages udgangspunkt i praksisnær undervisning vha. computerspil. Se eksempel på skema her

Hvilke fag undervises der i?

Vi udbyder undervisning i alle folkeskolens fag. Dog vil idræt og musik være selvstudie, men vi stiller naturligvis digitale læremidler til rådighed. Derudover tilbyder vi flere andre interessante fag såsom e-sport, Minecraft Education, teknologiforståelse og tværfaglig undervisning eller vores e-sport linje, hvor læringen er centreret omkring dansk, engelsk og matematik med udgangspunkt i gaming.

Skal mit barn have webkamera tændt i undervisningen?

Det er helt op til den enkelte, hvorvidt man ønsker at have kameraet tændt. Vi oplever, at mange elever hen ad vejen får mod på at tænde kameraet, men det er ikke et krav. Der kan også interageres med læreren via personlig chat i undervisningen, så man kan deltage og afgive svar uden at skulle sige noget.

Udarbejdes der årsplaner for de enkelte fag?

Ja, der udarbejdes årsplaner for fagene. Disse tager udgangspunkt i Alineas årsplaner, da vi bruger Alineas digitale læremidler i vores undervisning.

Er der mulighed for eneundervisning?

I har mulighed for at forhøre jer ad om muligheden, så vil gøre, hvad vi kan for, at det kan lade sig gøre. Man skal dog være indskrevet elev hos os og minimum følge et enkelt fag på hold for at kunne tilkøbe eneundervisning. Prisen er 375 kroner for en lektion af 40 minutters varighed.

Er lærerne uddannede?

Ja, alle vores lærere er seminarieuddannede lærere.

Er der mulighed for faglig fordybelse efter skole?

Ja, vi lægger lektier/faglig fordybelse ud i forlængelse af timerne. Det er altid op til den enkelte familie, hvorvidt jeres barn skal lave lektier/fordybelsesopgaver. Vi bruger ikke timerne på at rette opgaverne, men der gives skriftlig feedback.

Tilbyder I fritidsaktiviteter for eleverne?

Ja, vi har forskellige online klubber, som I kan læse mere om her 

Hvad koster det at være elev hos Onlinefag?

Det koster 300 kroner om måneden at følge en lektion om ugen. Vælger du et reduceret skema med 10 ugentlige lektioner koster det 1700 kroner om måneden. Vores esport-skema med 10 lektioner om ugen koster 2000 kroner om måneden. Vælger du et fuldt skema, får dit barn 15 lektioner om ugen for 2500 kroner om måneden.

Hvordan udmelder jeg mit barn?

Udmeldelse skal altid ske skriftlig til kontakt@onlinefag.dk og er først gældende/registreret, når bekræftelse er modtaget. Udmeldingsfristen er løbende måned plus en måned.

Er der et forældreforum?

Ja, via vores platform er der adgang til et online forældreforum på klasse-og skoleniveau. Derudover har vi en Facebook-gruppe for forældrene og månedlige online forældrecaféer.

Kan mit barn få sin 9.klasses afgangseksamen hos jer?

Som en fri og selvstændig online skole afholder vi ikke selv eksamener. Vi hjælper derimod meget gerne med at få arrangeret, at dit barn kommer op til afgangseksamen i jeres hjemkommune. Det er også fuldt ud muligt at komme videre i uddannelsessystemet uden en 9.klasses afgangseksamen. I så fald går eleven til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale på den ønskede ungdomsuddannelse.

Læs mere her

Hvor kan jeg læse mere om regler og vilkår, hvis jeg vælger at benytte et online skoletilbud til mit barn?

Du kan læse meget mere lige her og få svar på alle de mange spørgsmål, der naturligt melder sig, når du/I overvejer at tilmelde jeres barn til hjemmeskoling og/ eller online undervisning. Klik her

Kommunalt samarbejde

Information om sygeundervisning til kommuner, uddannelsesinstitutioner og opholdssteder

Vi tilbyder et forpligtende samarbejde omkring barnets/den unges læring og trivsel

Online Learning
Billede af Samantha Borges
Billede af Ian Schneider
Billede af Jacqueline Munguía

Hvordan kan vi hjælpe?

  • Kommuner kan nemt købe forløb hos os. Vi rådgiver også meget gerne omkring mulighederne. I henhold til folkeskoleloven står der i paragraf 3, stk. 5 følgende: "Som led i de i stk. 4 nævnte samarbejder eller samarbejder med uddannelsesinstitutioner, organisationer eller virksomheder m.v., der er etableret ved kontrakt, kan skolens leder beslutte, at personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag og obligatoriske emner og understøttende undervisning".
    Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1396

  • Vi ser det som vores fornemmeste opgave at indgå i et forpligtende samarbejde med såvel skoler, kommuner og institutioner. Fokus for os vil altid være at støtte op om det enkelte barns/den unges læring og trivsel i et konstruktivt samarbejde med jer.

  • Vi tilbyder et højt kvalificeret online skoletilbud indeholdende alle folkeskolens fag. Hos Onlinefag benyttes udelukkende seminarieuddannede lærere. Sammen faciliterer vi en tilbagevenden til f.eks. folkeskolen eller andre skoletilbud for de elever, der for en stund har brug for et anderledes skoletilbud grundet fravær. Sammen kan vi hjælpe endnu flere elever i mål med en 9.klasses afgangseksamen.

 

  • Vi er et oplagt skoletilbud for de elever, der venter på en udredning eller en visitation til et specialbud. Mange af disse elever havner i et vakuum i ventetiden. Det tomrum vil vi gerne hjælpe med at udfylde. 

 

  • Vi er også et langt billigere skoletilbud at udbyde for de elever, der i dag optager en plads på en specialskole, hvor de ikke kommer.

  • Vores online klasser kan være et forebyggende tiltag mod højt fravær, dalende motivation og mistrivsel.

  • Vi tilbyder faste skemaer i forskellige udformninger og tilbyder undervisning i alle folkeskolens fag faciliteret af uddannede folkeskolelærere med solid specialpædagogisk erfaring. Derudover tilbyder vi også individuelle tilrettelagte forløb i form af 1:1 undervisning.

Hvad koster det?

Prisen for kommuner, folkeskoler, friskoler, privatskoler, opholdssteder m.fl. tillægges et administrationsgebyr på 1000 kroner hver måned pr. elev oveni normalprisen for private. Den ekstra udgift anvendes til udarbejdelse af statusrapport og dialog med kommunen samt eventuelle skoleudtalelser. Vi har flere elever, der efter et kort forløb hos os igen er startet op på deres folkeskole.

Prisen for et skema med 10 lektioner er 2700 kroner plus moms pr. måned.

Prisen for et skema med 16 lektioner er 3500 kroner plus moms pr. måned.

Den enkelte kommune/skole tilkøber et antal elevpladser. Opsigelsesfristen for en elevplads er altid løbende måned plus en måned. Vi er garant for, at den enkelte skole/kommune altid og uden ventetid kan udbyde et online skoletilbud for elever i en given periode. 

Hvornår skal der tilbydes sygeundervisning af elever i folkeskolen og på frie grundskoler?

1. Elever, der har et omfattende fravær fra undervisningen på grund af sygdom, skal tilbydes sygeundervisning. Det gælder både elever i folkeskolen og elever på frie grundskoler.

 

2. For folkeskolen følger reglerne om sygeundervisning af folkeskolelovens § 23:

" § 23. Elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig.

 

3. For frie grundskoler følger reglerne om sygeundervisning af lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 3, stk. 1, nr. 4:

"§ 3. En fri grundskole skal efter regler, der fastsættes af børne- og undervisningsministeren, (…)

4) sørge for undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen."

4. Når en elevs fravær på grund af sygdom eller lignende vurderes at blive af længere varighed, skal skolens leder rette henvendelse til elevens forældre med henblik på en vurdering af behovet for sygeundervisning.

 

5. Henvendelsen til forældrene om sygeundervisning skal ske snarest muligt. Under alle omstændigheder skal skolens leder rette henvendelse til forældrene, når en elev ikke har deltaget i undervisning i 3 uger svarende til 15 skoledage.

 

6. Reglerne om sygeundervisning gælder ved alle former for sygdom og lignende. Elever, der har længerevarende fravær på grund af psykisk mistrivsel og fx lider af skolevægring, er således også omfattet af reglerne.

 

Reglerne om sygeundervisning gælder både ved længerevarende sammenhængende fravær og ved hyppige kortvarige fravær på grund af sygdom. 

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9707

Længerevarende fravær på grund af elevens diagnose, funktionsnedsættelse eller lignende bør også give anledning til overvejelser hos skoleledelsen om, hvorvidt der er grundlag for at iværksætte nye eller supplerende støtteforanstaltninger i undervisningen, som kan understøtte eleven i at genoptage skolegangen.

Betegnelsen ’funktionsnedsættelse eller lignende’ omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelse som fx autisme, ADHD, hjerneskade eller bevægehandicap og psykiske/sociale udfordringer som fx spiseforstyrrelser, angst og selvskade. 

Kilde: file:///C:/Users/Bruger/Downloads/200108-Vejledning-til-bekendtgoerelse.pdf

Specifikt om sygeundervisning i hjemmet

16. Hvis der er tale om sygeundervisning i hjemmet, bør skolens leder i samarbejde med forældrene, eleven og den eller de lærere, der skal undervise eleven, udarbejde en plan for sygeundervisningen, herunder hvilke fag der undervises i, omfanget af undervisningen, hvornår undervisningen gennemføres og af hvem. Planen bør løbende justeres og evalueres, så den svarer til elevens situation og behov.

18. Ved sygeundervisning i hjemmet kan det overvejes at anvende digitale løsninger.

19. Andre undervisere end elevens egne undervisere kan også anvendes.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9707

Sygeundervisningens indhold og omfang

Ud fra en konkret vurdering af elevens situation kan både fagrække og timetal reduceres. Ved prioritering i fagrækken vil det være hensigtsmæssigt at tillægge fagets omfang på det pågældende klassetrin betydning.

 

I tilfælde, hvor elevens fravær skyldes sygdom eller lignende, som vanskeliggør elevens motivation for at følge sygeundervisningen, fx ved fravær som følge af psykisk mistrivsel, bør sygeundervisningen tilrettelægges med særlig hensyntagen hertil. Det kan fx ske ved at gennemføre sygeundervisningen som temaorienteret undervisning ud fra elevens konkrete interesser.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9707

Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Etablering af enkeltmandsundervisning, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 2

66. I ganske særlige tilfælde, hvor den hidtidige undervisning ikke kan fortsætte, og det midlertidigt ikke er muligt at placere en elev i en anden undervisningssammenhæng, kan der iværksættes enkeltmandsundervisning.

Kommunalbestyrelsen skal i disse tilfælde uden ophør undersøge mulighederne for at henvise eleven til et egnet tilbud på en skole, således at enkeltmandsundervisningen får en så kort varighed som muligt.

67. Hvis det skønnes nødvendigt at iværksætte enkeltmandsundervisning, skal undervisningen etableres straks eller efter få dage, således at eleven ikke er uden undervisning i en periode. Det ugentlige undervisningstimetal for enkeltmandsundervisning bør omfatte mindst 8-10 ugentlige undervisningstimer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin. mindst 12-14 ugentlige undervisningstimer på 4.-6. klassetrin og 14-16 ugentlige undervisningstimer på 7.-9. klassetrin. 

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/11056

bottom of page