top of page

Handelsbetingelser

FINAL_ONLINE_SKOLE_1.png

Virksomhedens hjemsted:

Onlinefag

Møllevej 9

8881 Thorsø

 

Tlf.: 28912098

CVR: 42200212

 

Generelle vilkår
Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og tjenesten www.onlinefag.dk. Onlinefag sælger online undervisningsabonnementer, som giver brugeren adgang til fjernundervisning på et nærmere defineret timeantal, afhængig af den valgte pakke. De her gennemgåede betingelser læses og accepteres af brugeren ved indgåelse af abonnementet. 
Abonnementet er personligt, hvorfor adgang til Onlinefags læringsplatform og de abonnementer på eksterne læringsservices, som er indeholdt i abonnementet, kun følger den registrerede og betalende bruger. Logins og koder må dermed ikke deles og skal opbevares forsvarligt.

 

Kunde- og privatlivspolitik
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. Ved indgåelse af aftale med Onlinefag har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse


Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Onlinefag og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Oplysninger afgivet til www.onlinefag.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Onlinefag opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret og transmitterer ej heller kundeoplysninger krypteret. 

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Onlinefags ansatte har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Som registreret bruger hos Onlinefag har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. 

Den dataansvarlige hos Onlinefag er: Sascha Elkjær Andreassen
 

Betaling
Betaling for brug af tjenesten sker i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden www.onlinefag.dk
Betaling for abonnementet sker forud hver måned.
Onlinefag udsender faktura til kundens opgivne mailadresse og modtager betalinger via bankoverførsel eller Mobilepay. Nærmere information herom fremgår af fakturaen.

Særligt for 1:1 undervisning
Ved sygdom eller andet fravær skal brugeren melde afbud senest tre timer før undervisningens start. Ellers tæller lektionen som anvendt, selvom brugeren ikke fik undervisning. Hvis underviseren melder afbud, tilbydes altid en ny lektion uden beregning.

Særligt for sommerskole i uge 27 og 32
Tilmelding er bindende. Betaling refunderes derfor ikke ved eventuelle afbud. Frist for betaling og tilmelding er den 13/6 2024. De enkelte hold oprettes kun ved minimum fem tilmeldte. I tilfælde af for få tilmeldte refunderes det indbetalte beløb til kunden. 

Prøveperiode
Kunden har mulighed for én gratis prøveuge pr. barn i familien. Prøveugen er altid fra mandag til fredag medmindre andet er aftalt. Efter prøveugen tilkendegiver brugeren, hvorvidt et abonnement skal træde i kraft eller ej. Herefter gælder opsigelsesfristen på løbende måned plus en måned. Muligheden for gratis prøveuge gælder kun for de ordinære skemaer, altså fuldt skema, reduceret skema, e-sport-skema samt enkeltfag. I forhold til 1:1 undervisning tilbydes der én enkelt gratis prøvelektion. Der er ingen gratis prøveuge i forhold til sommerskole. 

Opsigelse
Fristen for opsigelse af abonnement er løbende måned plus en måned for enkeltfag, e-sport-skema, fuldt skema og reduceret skema. I forhold til 1:1 undervisning er opsigelsesfristen altid til den 1. en given måned.  
Opsigelsen skal være skriftlig og sendes til: kontakt@onlinefag.dk
Opsigelsen er først gældende, når kunden har modtaget en bekræftelse på opsigelsen.
Det er altid muligt at tilføje flere fag eller skifte fra reduceret eller e-sport-skema til fuldt skema fra dag til dag. Ønsker man at fravælge fag eller gå fra fuldt skema til reduceret skema eller e-sport-skema, træder ændringerne først i kraft efter løbende måned plus en måned i forhold til betalingsændringer.

Vi forbeholder os retten til at opsige aftalen med brugeren, hvis denne væsentligt misligholder den indgående aftale, eksempelvis angående betaling. I det tilfælde vil en opsigelse fra vores side først komme på tale, idet muligheden for dialog er udtømt. 

Cookies
På www.onlinefag.dk anvendes cookies med det formål at optimere sidens brugervenlighed.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen her: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies


Log-statistik
www.onlinefag.dk gør brug af et statistiksystem, der opsamler information til at give et statistisk overblik af trafikken på hjemmesiden og besøgssider på websitet. Logstatistikken anvendes udelukkende til optimering af vores hjemmeside. 

Forbehold for ændringer
Vi forbeholder os retten til løbende at ændre Onlinefags priser og betingelser. I de tilfælde orienteres du som bruger skriftligt og mindst 30 dage i forvejen. Brugeren er berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis brugeren ikke opsiger abonnementet, før ændringen træder i kraft, betragtes det som accept af ændringen.
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.


Fortrydelsesret
Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gør sig dog ikke gældende ved levering af digitalt indhold, som vores online undervisningsabonnementer er. Når du bestiller et online-skoleforløb, giver du derfor automatisk samtykke til frasigelse af retten til at fortryde købet, som er et digitalt online produkt.

Klagemulighed
Såfremt køber vil klage over sit køb, skal denne rette henvendelse til Sascha Elkjær Andreassen på mailadressen kontakt@onlinefag.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan køber indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldte. Kontakt da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, telefon 41 71 50 00.

 

bottom of page