top of page

Hvorfor vælge Onlinefag?

Hvorfor Onlinefag?

1

Dit barn/den unge kan have fokus på læring og at have det godt. Hos os er der ingen overbebyrdede lærere, der har mistet overblikket over en stor klasses faglige niveau og over konflikter mellem eleverne.

2

Garanti for ro i klassen. Ingen larm og snak fra klassekammerater eller støj fra gangen.

3

Ved sygdom vikardækker vi selv i lærergruppen eller indhenter selv undervisningen senere. Det betyder ingen vikarer, der blot ”hives ind fra gaden”.

4

Facilitering af online fællesskaber i fritiden. Vi gør en aktiv indsats for at skabe online venskaber mellem børnene/de unge.

5

Dit barn/den unge kan have en rolig morgen og er meget velkommen i nattøj. Vi har sene mødetider til fordel for især udskolingseleverne.

6

Langt færre børn i klasserne. Masser af kvalitetstid til hver enkelt elev. Vores lærere har tid til at differentiere, så dit barn får hjælp til det, der er svært og ekstra udfordringer i det, der falder barnet/den unge let og er sjovt.

7

Væsentlig kortere skoledage end i folkeskolen. Der er derfor også tid og overskud til fritidsaktiviteter, legeaftaler og at slappe af. I kan også bruge den ekstra tid til at arbejde mere intensivt med det faglige stof.

8

Onlinefag er et alternativt skoletilbud samt et supplement til traditionel hjemmeskoling.

9

Vi er skræddersyet til børn og unge i grundskolen, som hjemmeundervises, men vores målgruppe er bred. Nedenfor har vi skitseret eksempler. I vores online skoletilbud har vi elever som:

Har deres daglige skolegang hos os.

Har oplevet mobning eller mistrivsel generelt og har haft brug for et nyt skoletilbud.

Ikke trives i et traditionelt skoletilbud/har skolevægring.

Modtager sygeundervisning.

Er tilmeldt enkeltfag hos os eller modtager 1:1 undervisning i et eller flere fag.

I forvejen hjemmeskoles af deres forældre, men tilvælger Onlinefag som supplement.

Efterspørger faglige udfordringer.

Er bosat i udlandet, hvor de bibeholder en tilknytning til Danmark gennem os.

Har angst, ADHD, autisme eller anden diagnose.

Vores grundprincipper

Vores pædagogiske og didaktiske grundprincipper

Vores skoletilbud er drevet af få lærere med en stærk faglighed og et stort engagement. Vi har solid erfaring med at undervise online. Derfor ved vi også, hvad der skal til for at facilitere rammerne for et trygt online læringsrum. Vi tror på, at når vi er en lille lærergruppe, sikrer vi et konstruktivt og udviklende samarbejde om den enkelte elev.

 

Vi sikrer os, at barnets faglighed følger med de faglige mål udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Vejen og metoderne til opfyldelse af målene er dog vidt forskellige i forhold til eksempelvis friskoler. For os er det afgørende og værdifuldt, at barnet/den unge bliver bevidst om at tage ansvar for egen læring. 

For at sikre faglig progression gør vi brug af små færdigheds- og evalueringsopgaver i de fleste fag. På den måde har du som forælder også en god dokumentation til dine samtaler med den tilsynsførende fra dit skoledistrikt, som du vil få besøg af, hvis du vælger at hjemmeskole dit barn. 

 

Vi sikrer dig adgang til overskuelige undervisningsplaner for alle fag. Vi har erfaret, at kommunens tilsynsførende ofte efterspørger dette. Vi deltager meget gerne online, når I får besøg af tilsynet.

 

I §34, stk. 1-2 fra friskoleloven, som hjemmeundervisere delvist skal følge, står der nemlig: “Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder” og; “Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.” Her kan vi som online skole give hjemmeundervisningen et yderligere kvalitetsstempel over for tilsynet. 

Undervisningen bygger på få timers undervisning hver dag i alle de fag, folkeskoleloven foreskriver. Lektionerne er af 40 minutters varighed. Hver lektion skal give rum til høj faglighed, socialt fællesskab, meningsfuldhed, tryghed, tillid samt stærke relationer.  Der undervises i realtid på Zoom. Lærerne har altid webkamera tændt. Eleverne bestemmer selv, hvorvidt de ønsker at have kameraet tændt. Vi ved af erfaring, at valgfriheden gør læringsrummet langt tryggere og mere udbytterig for den enkelte.

Undervisningsmaterialer, årsplaner og oversigt over fordybelsesopgaver finder I på vores læringsplatform. Det er altid op til den enkelte familie at vurdere i hvilket omfang, fordybelsesopgaverne anvendes.

 

Kommunikationen mellem skole og hjem foregår også via læringsplatformen.​ I kan også altid træffe os telefonisk​. Vi prioriterer et konstruktivt skole-hjem-samarbejde højt, så vi sammen kan sikre den bedste læring og trivsel for netop dit barn. Derfor arrangerer vi jævnligt forældrecaféer, hvor der er rum til videndeling, erfaringsudveksling og mulighed for at være en del af skolens udvikling.

Vores undervisere

Teamet bag Onlinefag

bottom of page